Goejenhandel favicon

Privacyverklaring

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 05-10-2023.

 

Welke gegevens verzamelt Goejenhandel?

Goejenhandel vindt het belangrijk dat het voor jou duidelijk is welke persoonlijke gegevens worden verzameld en op welke manier deze gebruikt worden. Daarom houd ik mijzelf aan de Nederlandse privacywetgeving, namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid is toepasselijk op alle persoonlijke gegevens die ik ontvang en verwerk van de bezoekers van de website.

In het privacyreglement worden uitgangspunten en eisen gesteld die van belang zijn bij het opslaan, verlenen en behouden van persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens van personen op deze website (zoals referenties en foto’s) zijn uitsluitend gepubliceerd, nadat de betreffende personen hier nadrukkelijk toestemming aan hebben verleend. Wij adviseren je om het Privacybeleid grondig door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie. Goejenhandel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Hoe ontvangt Goejenhandel jouw gegevens?

Goejenhandel verzamelt op de volgende manieren persoonlijke gegevens:

 • Je gebruik maakt van de diensten van Goejenhandel;
 • Je een overeenkomst hebt met Goejenhandel;
 • Je contact opneemt met Goejenhandel;
 • Je het contactformulier op de website invult.

 

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Goejenhandel?

Goejenhandel verwerkt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Het zelf, ingevulde bericht via het contactformulier

 

Met welk doel verwerkt Goejenhandel deze gegevens?

Goejenhandel verzamelt niet meer persoonlijke gegevens dan nodig is. Welke persoonsgegevens ik verwerk, met welk doeleinde en op welke wettelijke basis, hangt af van de reden waarom iemand met mij in contact is gekomen. Hieronder leg ik dit per activiteit uit:

 
Het invullen van het contactformulier

Door deze persoonsgegevens in te vullen, kan ik vervolgens contact opnemen om een opmerking of vraag te beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang. Nadat geen opmerking of vraag beantwoord is van iemand, zal ik je persoonsgegevens verwijderen.

 
Gebruikt Goejenhandel cookies of dergelijke technieken?

Goejenhandel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 
Beveiliging van gegevens

Goejenhandel zorgt voor de beveiliging van je persoonsgegevens. Dit doen we samen met onze hostingpartij. Zelf nemen wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig worden ingezien, aangetast of gewist. Zo hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle digitale apparaten waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van toegangsbeveiliging (zoals gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Goejenhandel maakt gebruik van beveiligde verbindingen (SSL/TLS) waarmee alle informatie tussen jou en mijn website wordt afgeschermd wanneer u persoonlijke gegevens invult.
 • Lees hier meer over de manier hoe jouw gegevens worden beveiligd.
 
Je rechten

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken dan heb je op basis van de wet de volgende rechten:

 • Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien die wij van u hebben ontvangen;
 • Je mag ons vragen jouw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren als de persoonsgegevens die wij van jou hebben niet juist zijn. Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, dan kun je ons ook vragen deze te verwijderen.
 • Je mag ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, bijvoorbeeld omdat je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens en je nog op een antwoord wacht.
 • Als je toestemming aan ons geeft om je gegevens te verwerken, dan mag je jouw toestemming daarna altijd weer intrekken.

Geldt één van bovenstaande punten voor jou? Dan kun je e-mail sturen naar info@goejenhandel.nl. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Dat is in ieder geval binnen 30 dagen.

 
Vragen / klachten aangaande je persoonsgegevens

Geldt één van bovenstaande punten voor jou? Of heb jij na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door het Goejenhandel? Dan kun je een e-mail sturen naar info@goejenhandel.nl. Wij zullen daar zo snel mogelijk op reageren. Dat is in ieder geval binnen 30 dagen.

Ben je van mening dat wij jouw klacht niet naar behoren afhandelen, dan kun je deze klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

– Goejenhandel.